divendres, 7 d’agost del 2009

SAURA : UN ESPANTALL.ESPERPENTO : ESPANTALL ; BABAROTA.

L’Actuació del Departament d’Interior és “esperpentica” Un espantall , babarota. Avui ens assabentem que a les comissaries preguntaran pel grau de “satisfacció dels detinguts”. Un certificat de qualitat ISO . Ningú però certificarà el grau de qualitat dels responsables del Departament , ni de la Presidència del Govern, ni del "Viceprezzidentd". Si ho fessin tindrien problemes : No podrien ni ser reciclats a xòfer. No serveixen per pèons ( no saben treballar ). Pobres espantalls signe de la decadència del regim a Polònia.
Fa pocs dies reclamàvem com a sindicat lliure i nacional que som, les gravacions de Horta. A la discussió varem acabar reclamant la intervenció dels sindicats. Avui facilitem un comunicat de la CNT. A l’original del comunicat apareix la paraula relaxació en negreta. Una subtil , intel·ligent manera de donar-li la raó a l’alcalde d’Horta. El que ens sobta és el paper del altres sindicats, clarament alineats i alienats al costat de l’amo, del poder, tenyits per tant en aquest cas de groc . Groc, groc... En fi un espantall també sindical!!!

“Quien salvara a este xiquillo menor que un grano de arena” ...


Aquí el comunicat de la CNT: (Veiueu també el del 31 juliol a la seva web.http://www.cnt.es/guaites

Confederació Nacional del Treball (CNT)
Adherida a l'Associació Internacional de lxs Treballadorxs (AIT/IWA)
Secció sindical de guaites forestals - GenCat
Telèfon: 972 645 398, Fax: 972 673 288 Pàgines i locals: www.cnt.es/guaites

Joan Saura falta a la veritat en contra dels i les treballadores

Les declaracions públiques fetes el 28 de juliol d'enguany pel conseller del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, en companyia del secretari Joan Boada i
la directora que ens afecta a bombers Olga Lanau, inclouen afirmacions que aquesta gent
saben que no són certes i s'orienten en perjudici directe contra els treballadors i treballadores del cos de bombers.
Creiem que per a salvaguardar el prestigi personal dels càrrecs directius i polítics d'una corporació no és de rebut que utilitzin els mitjans al seu abast per a ocultar de forma
humiliant la realitat dels recursos humans a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). Des dels alts càrrecs es prenen decisions incorrectes i
ho han de reconèixer.
Frases com "mai s’havia fet un esforç tan gran i extraordinari en el reforçament dels
bombers i en la prevenció d’incendis" i que el departament ha incrementat el nombre de
bombers fixes i ha reduït la temporalitat, fan pensar que hom es burla del personal més
precari, ja que si s'acomiada certa quantitat de temporals evidentment guanya la
proporció de treballadors fixes. També si es tanquen punts de guaita penosos, queden les
torres de guaita més bones. Tot això en comptes de regularitzar la contractació i arreglar
punts de guaita.
Si bé subscrivim que la tasca que desenvolupem alguns cossos de la Generalitat és
difícil, aquesta dificultat ve molt reforçada per la precarietat laboral d'alguns col·lectius, la
temporalitat de la contractació, i la retallada de personal de la campanya forestal del
2009. Potser la bonança de la campanya forestal del 2008 ha fet pensar que la corporació
es podia relaxar en la incorporació de personal pel 2009 i habilitació d'infraestructures.
Nosaltres també volem expressar la nostra admiració per l'entrega humana que fan
bombers i auxiliars en situacions d'emergència com a Els Ports, la majoria dels quals
seran acomiadats després de l'estiu, i molts dels quals sense saber si gaudiran de la
confiança de la DGPEIS per a treballar el 2010.Comunicat de premsa des de Cerdanyola del Vallès, a 4 d'agost del 2009