dimarts, 21 de juliol del 2009

El resultat definitiu del finançament (II)

3855 - ·3855: 3855 .
4085 , + DE $=== * de 4000
3855 - 3855- 3855 -3855 3855
·(%% ·(%% ·(%% ·(%%
3855 , 3855 3855 3855 3855 3855 3855:
Ah : I DOS HUEVOS DUROS , Eh: I DOS OUS ....